eco-INSTITUT Label TESTED PRODUCT
star_border

eco-INSTUTUT Label TESTED PRODUCT

Zekerheid voor een gezonde woonomgeving door de certificering met het eco-INSTITUT-label

Zorg voor een gezonde woonomgeving

Voor een gezonde woonomgeving moet u rekening houden met diverse factoren. Naast bouwproducten kunnen ook meubelen en andere interieuritems de kwaliteit van de binnenlucht beïnvloeden en een bron zijn van schadelijke stoffen.

Daarom heeft Baumit meer dan 70 producten bij het eco-INSTITUT laten testen op emissies en schadelijke stoffen. Het eco-Institut, als neutraal testinstituut, geeft u met het eco-INSTITUT-label de zekerheid dat u voor de inrichting van uw woning kiest voor producten die niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Eco-Institut-label

Het eco-Institut-label is een keurmerk dat het vertrouwen geniet van veel erkende instanties en u de gecontroleerde veiligheid voor een gezonde woonomgeving bevestigt. Zo wordt het eco-Institut onder andere aanbevolen door de Verbraucherzentrale NRW, door de redactie van het magazine ÖKO-TEST, het consumenteninitiatief "VERBRAUCHER INITIATIVE", de raad voor duurzame ontwikkeling van de Bondsrepubliek Duitsland (vermeld in het "Duurzame Winkelmandje"),  het televisieprogramma Servicezeit van de WDR en het magazine "Schöner Wohnen".

Voor u biedt het eco-INSTITUT-label, naast een ondersteuning bij de koopbeslissing, de zekerheid dat een product voldoet aan de eisen voor een gezonde woonomgeving:

  • Niet-schadelijk voor de gezondheid en veilig door uitgebreide tests op emissies, geur en schadelijke stoffen
  • Regelmatige controles door een onafhankelijke instantie
  • Transparante en strenge testcriteria
  • Registratie van alle gecertificeerde producten in een databank

Schadelijke stoffen in de binnenlucht

Productcontroles bij het eco-Institut

Gezonde en ecologisch veilige producten zijn het doel van de producttests die het eco-Institut sinds 30 jaar uitvoert. In meer dan 90 testkamers van roestvrij staal en glas in formaten van 125l tot 20m³ bootst het eco-INSTITUT, rekening houdend met vele testparameters, een binnenruimte na en is zo in staat om testresultaten te projecteren naar een woonsituatie. Centraal staat de meting van uitstoot (emissies) en schadelijke stoffen die vrijkomen uit de te testen producten en zo de kwaliteit van de binnenlucht negatief beïnvloeden.

De strenge testcriteria zijn samengesteld volgens de strengste normen en overstijgen ruim de wettelijke voorschriften. Voor iedere productgroep zijn er specifieke aspecten vastgelegd die met regelmatige tussenpozen door het eco-INSTITUT verder worden ontwikkeld voor een gezonde woonomgeving en dit op basis van nieuwe inzichten uit wetenschap en onderzoek. 

Iedere certificering bestaat uit twee delen: het voorafgaande onderzoek en het laboratoriumonderzoek. Bij het voorafgaande onderzoek wordt aan de hand van informatie van de fabrikant, grondstoffenverklaringen en producteigenschappen gecontroleerd of het product voldoet aan de basisvoorwaarde voor de productcertificering. Daarnaast worden ook duurzaamheidsaspecten gecontroleerd die rekening houden met milieu- en gezondheidsrelevante feiten. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van tropische houtsoorten die alleen afkomstig mogen zijn van gecertificeerde bosbouw om te slagen voor het voorafgaande onderzoek voor het product.

In de tweede stap vinden uitgebreide laboratoriumtests plaats, waarbij de emissiemetingen in testkamers en geurtests centraal staan. Bij het laboratoriumonderzoek ligt de nadruk op de meting van emissies. Bovendien wordt gecontroleerd of het product schadelijke stoffen vertoont, zoals onder meer zware metalen, gehalogeneerde organische verbindingen en pesticiden.

Als er met inachtneming van de strenge eisen van de testers van het eco-Institut wordt voldaan aan alle testcriteria, dan kan de certificering van het product plaatsvinden.