Giftige stoffen in de woning en ziekten
star_border

Giftige stoffen in de woning en ziekten


Een niet te verwaarlozen factor voor een gezonde woonomgeving zijn emissies die bij het gebruik van vele bouwproducten ontstaan. Dampen kunnen actief worden als irriterende stoffen en een trigger worden voor allergische reacties en klachten.

Lucht is ons belangrijkste levensmiddel

Bij een persoonlijk verbruik van ca. 8.000 - 16.000 liter per dag is lucht ons belangrijkste levensmiddel en de kwaliteit ervan is rechtstreeks bepalend voor ons welzijn en onze gezondheid. 
Binnenlucht moet dan ook vrij zijn van giftige stoffen.

Sick Building Syndrom: ziek door gebouwinvloeden

Het Sick Building Syndrom duidt op een reeks van aandoeningen met vaak onduidelijke symptomen, waarbij men doorgaans lang in het duister tast over de oorzaak. De symptomen worden veelal eerst in verband gebracht met psychische belastingen en overbelastingen en de diagnose van Sick Building Syndrom wordt in vele gevallen enkel gesteld door toeval of op basis van specifieke vakkennis van gespecialiseerde artsen.