VIVA Park - Praktijkonderzoek voor uw gezondheid
star_border

Onderzoekspark Viva


Het onderzoekspark Viva is het grootste onderzoekspark van Europa voor de vergelijking van bouwmaterialen. Hier worden verschillende bouwmethoden en bouwmaterialen getest in een realtimevergelijking om de invloed op de gezondheid en de woonkwaliteit te controleren.

Wat zijn de basisvoorwaarden om gezond te wonen?

Voor het eerst hebben wetenschappers uit verschillende domeinen samen feiten verzameld. In een periode van slechts 2 jaar werden reeds 5 miljoen gegevens over actuele bouwmethoden en bouwmaterialen geanalyseerd en beoordeeld. Dat maakt totaal nieuwe verbanden duidelijk en biedt nieuwe inzichten.
Bouwmethoden en bouwmaterialen hebben een significante invloed op gezondheid en woonkwaliteit. Wij kunnen vandaag zeggen: zo wordt een gezond huis gebouwd. Zo wordt de woonkwaliteit op lange termijn verbeterd.

Onze doelstellingen in het onderzoekspark Viva

Onze doelstelling in het onderzoekspark VIVA is het verzamelen van informatie voor uw gezonde woonomgeving. Onze werkdomeinen en onderzoeksterreinen omvatten daarom:


 • De eigenschappen van actuele bouwmethoden en bouwmaterialen
 • De effecten op de kwaliteit van de binnenlucht, het binnenklimaat, de woonkwaliteit en de gezondheid
 • De analyse van de onderzoeken en een beoordeling van de verzamelde gegevens
 • Het uitwerken van oplossingen om de risico's tot een minimum te beperken
 • Het verwerken van de informatie in Baumit-producten voor gezond wonen
 • Het creëren van oplossingen voor klanten voor nieuwbouw en voor bestaande gebouwen

Metingen en onderzoeken

33 meetpunten registreren per huis verschillende meetwaarden met betrekking tot de invloeden van ventilatie, waterdamp, verwarmingsvermogen en vele andere aspecten. Daarbij worden niet alleen de binnenruimten onderzocht, maar ook de opbouw van de muren om zo informatie te vergaren over gezondheidsinvloeden en toxicologische interactie. Daarbij worden de volgende waarden gemeten:

 • Relatieve luchtvochtigheid
 • Temperaturen in de binnenlucht en van muren en oppervlakken
 • Luchtionen
 • Vluchtige, organische verbindingen (VOC) en radon
 • Geuren
 • Akoestiek (geluid en geluidsbelasting)
 • Fijn stof, pollenconcentratie van de binnenlucht in vergelijking met de buitenlucht
 • Vochtabsorptie en waterdampdiffusie van de bouwmaterialen
 • Opslag van energieverbruik van de systeemstructuren

Feiten uit onze resultaten tot nu toe

Isolatie first:  nagenoeg alle evaluaties van bouwfysica en comforttests tonen duidelijk aan dat een niet-geïsoleerd huis slechter scoort dan een geïsoleerd.

Massa is klasse: de goede verhouding tussen buitenisolatie en binnenmassa zorgt voor een optimalisatie van de energieterugwinning en leidt tot een verbetering in de compensatie van temperatuurschommelingen.

Binnenwaarden: pleisters en binnencoatings kunnen ook bij dunne lagen (vanaf 1,5 tot 2 cm) een markante bijdrage leveren aan de optimalisatie van de relatieve vochtigheid in het huis.

Geur: nieuwbouw en gerenoveerde oude gebouwen kunnen zelfs na twee jaar ondanks een goede ventilatie nog steeds onaangename geuren vertonen, wanneer de bouwmethode en de binnencoating niet op elkaar werden afgestemd.

Bouwchemie voor de gezondheidstest: naast de bouwmaterialen bepalen ook nevenproducten zoals afdichtingen de woongezondheid, omdat soms schadelijke stoffen worden afgegeven aan de binnenlucht (bijvoorbeeld: VOC's).

Elektromagnetische velden vermijden of verminderen: onze onderzoeken tonen aan dat beton en massief hout prima geschikt zijn om elektromagnetische velden af te schermen.