SpeedTop

Gebruiksklaar, te combineren met SilikonTop, FineTop en GranoporTop. Additief ter versnelling van de filmvorming en verbetering van de standvastigheid aan de gevel bij een hoge luchtvochtigheid en lagere temperaturen en bij mist. Voor toevoeging achteraf bij temperaturen tussen ≥ 1 °C en ≤ 15 °C en bij een relatieve luchtvochtigheid van ≤ 95 %.

  • Sneller op de bouwplaats

  • Geschikt voor lage temperaturen en mist

  • Meer verwerkingstijd

Pleister gemengd met SpeedTop kan na ca. 1,5 uur worden verwerkt. Verwerking is mogelijk bij lucht-, ondergrond- en materiaaltemperaturen tot maar liefst 1 °C (minimum temperatuur) Niet gebruiken bij temperaturen boven 15° C.

SpeedTop