Trass KP 01

Trasskalkpleister voor buiten en binnen, speciaal voor de renovatie van historische gebouwen. Afwerkingspleister, deels geschikt als onderpleister. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS II, W 2.

  • Minder uitbloeiing

  • Lage spanning

  • Trasskalkpleister als grondlaag en afwerkingslaag

Indien voor het aanbrengen van de TrasskalkPutz TK 01, vooral bij renovaties van bestaande bouw, een egaliseerpleister wordt aangebracht, moet deze van een op het pleistersysteem afgestemde, toereikende stevigheid zijn.

Trass KP 01